Với mong muốn làm phong phú thêm vốn sống cho các bạn trẻ - học sinh, sinh viên và các đối tượng thanh niên khác - bằng cách trang bị cho họ những giá trị tích cực và kỹ năng sống thiết thực, hữu ích trong hành trình vào đời, chúng tôi xin giới thiệu đến các bạn cuốn sách Những Giá trị Sống cho Tuổi trẻ. Cuốn sách này là một nguồn tài liệu tuyệt vời dành cho giáo dục viên, bao gồm giáo viên, nhân viên xã hội, huấn luyện viên hoặc lãnh đạo nhóm, những người đang và sẽ giảng dạy, hướng dẫn các nhóm thanh niên và người lớn trong môi trường học tập chính quy như trường phổ thông, đại học hay trong môi trường sinh hoạt cộng đồng như câu lạc bộ, nhà văn hóa v.v. Và đặc biệt, cuốn sách sẽ thật sự hữu ích đối với các bạn trẻ thông qua những bài học nhằm phát triển các kỹ năng xã hội, thể hiện cảm xúc cá nhân và kỹ năng giao tiếp
http://www.saigontre.com/FDFiles/nhung-gia-tri-song-cho-tuoi-tre.pdf