Acres of diamonds (Những cánh đồng kim cương) (0.26 MB)

Acres of diamonds (Những cánh đồng kim cương) được đánh giá là 1 trong 200 cuốn sách làm thay đổi thế giới kinh doanh. Năm 1870, chàng trai Russell H.Conwell 27 tuổi đang làm phóng viên quốc tế cho tờ Người Du Lịch Mỹ, một tờ báo hàng tuần được xuất bản tại Boston. Trên đường công tác, anh ngồi trên một chiếc xe do lạc đà kéo dọc thung lũng giữa sông Tigris và Euphrates vùng Mesopotamia, anh nghe hướng dẫn viên người Ả - rập thêu dệt những câu chuyện để làm vui lòng các du khách Mỹ.
http://www.saigontre.com/FDFiles/conwellacresofdiamonds_fix.pdf