Gồm danh sách các loại bảng màu trong thiết kế, in ấn và quảng cáo, cùng Tài liệu cơ bản về màu sắc.
http://3c.com.vn/Uploaded/hieuthien/7-2009/ebooks/Color%20table.rar
link được lấy từ trang ww.3c.com.vn