Cuốn sách đã được ra mắt vào ngày 1 tháng 11 năm 2005 tại Hà Nội với sự có mặt của chính các doanh nghiệp được nghiên cứu.
http://3c.com.vn/Uploaded/huyenctt/New%20Folder/enterpreneur_1_vns.pdf
link được lấy từ trang
www.3c.com.vn