Sách dành cho dân luyện võ.
PS: Đây là tài liệu huấn luyện võ thuật của cảnh sát nên không chỉ mang tính tự vệ mà còn có cả tấn công trấn áp nữa và có tính sát thương rất cao nên các bạn phải cẩn thận trong khi luyện tập và sử dụng.


img12268282021005sp02lqp2

Link download:

Part1:
http://www.megaupload.com/?d=N8FQ4PYI
Part2:
http://www.megaupload.com/?d=A1NIS5RL
Part3:
ht
tp://www.megaupload.com/?d=JLSIHZ0D