Trường Đại học Bách khoa – Tp.HCM

Đề cương môn học
Chương I. Một số khái niệm tổng quát
Chương II. Giá trị theo thời gian của tiền tệ
Chương III. Phân tích phương án đầu tư theo giá trị tương đương
Chương IV. Phân tích dự án đầu tư theo suất thu lợi
Chương V. Phân tích dự án đầu tư theo tỷ số lợi ích chi phí (B/C) và một số phương pháp khác
Chương VI. Tính toán khấu hao & phân tích kinh tế dự án sau thuế
Chương VII. Quy hoạch nguồn vốn & lựa chọn tập dự án đầu tư
Chương VIII. Rủi ro và bất định trong phân tích dự án

http://hotfile.com/dl/65165440/4e98478/QLDN.rar.html
Or
http://7svn.net/f=fgf5cuqe7