Nghìn lẻ một đêm (.PRC)
Đây là định dạng file PRC, có thể đọc bằng MobileReader hoặc RepliGo. Nếu bạn chưa có, hãy download tại đây:
http://www.updatesofts.com/forums/showthread.php?p=321162#post321162
Code:
       http://www.megaupload.com/?d=YIRE4RK0   
    
OR:http://rapidshare.de/files/33098234/1001_dem.rar
(UDS)
Lastcheck by F4VN Bot: March 20, 2009, 11:51 am
f4vn bot