PDA

Xem bản đầy đủ : USB/CD Bootable 1. Hai bước tạo USB khởi động
 2. Tạo Hiren's Boot cho usb - 1 cách dễ dàng
 3. Cài đặt Windows XP dễ dàng với ổ USB Flash hỗ trợ U3
 4. Tạo ổ USB khởi động với nhiều bản Linux dùng công cụ UNetBootin
 5. Danh sách các đĩa CD khởi động
 6. Khởi động từ USB với Vista MBR
 7. Tạo ổ USB boot với DOS 98
 8. Tạo CD khởi động với GHOST
 9. Multiboot CD/DVD với BCDW
 10. Cách tạo Ms-Dos BootCD (Hiren's Bootable CD)?
 11. BáC sĨ hỆ tHốNg (Tự chế)
 12. Cài đặt Ubuntu 7.04 (Feisty Fawn) từ USB
 13. Sử dụng GRUB4DOS để tạo ổ USB Bootable
 14. Cài đặt Windows XP từ ổ USB Flash
 15. USB Bootable
 16. Sơ lược về Hiren's BootCD